مرجع تخصصی فایل

آزمایش تایید شده مدل برنامه ریزی منابع تحت تابع تولید نا مطمئن

نام فارسی: آزمایش تایید شده مدل برنامه ریزی منابع تحت تابع تولید نا مطمئن نام انگلیسی :   An experimentally confirmed resource planning model of services underproduction function uncertainties زبان : انگلیسی سال: 2013 ژورنال :Int. J. Production Economics تعداد صفحات: 7  فرمت فایل : PDF   چکیده: The way in which service firms transform inputs into outputs is typically uncertain or un ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

ادغام محدودیت های تباهی و مادام العمر در تولید و برنامه ریزی زنجیره تامین : یک بررسی

نام فارسی: ادغام محدودیت های تباهی و مادام العمر در تولید و برنامه ریزی زنجیره تامین : یک بررسی نام انگلیسی :   Integrating Deterioration and Lifetime Constraints in Production and SupplyChain Planning: A Survey زبان : انگلیسی سال: 2014 ژورنال :European Journal of Operational Research تعداد صفحات: 38  فرمت فایل : PDF   چکیده: Items with short lifetimes that are subject to deteriorat ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقیاس سود در بر گیرنده ریسک در قیمت گذاری محصولات بالقوه

نام فارسی: مقیاس سود در بر گیرنده ریسک در قیمت گذاری محصولات بالقوه نام انگلیسی :   Profit criteria involving risk in price setting of virtual products زبان : انگلیسی سال: 2014 ژورنال :European Journal of Operational Research تعداد صفحات: 10  فرمت فایل : PDF   چکیده: This work deals with pricing of ‘‘virtual’’ products, i.e., products that a retailer can supp ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بهینه سازی شبیه سازی شده بر پایه الگوریتم ژنتیک با توجه به یک محدودیت تصادفی

نام فارسی: بهینه سازی شبیه سازی شده بر پایه الگوریتم ژنتیک با توجه به یک محدودیت تصادفی نام انگلیسی :   Genetic-algorithm-based simulation optimization considering a singlestochastic constraint زبان : انگلیسی سال: 2014 ژورنال :European Journal of Operational Research تعداد صفحات: 13  فرمت فایل : PDF   چکیده: In this paper, we consider the discrete optimization via simulation problem ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

یک مدل کمی برای مدیریت زنجیره تامین قابل تحمل : گسترش و مدیریت

نام فارسی: یک مدل کمی برای مدیریت زنجیره تامین قابل تحمل : گسترش و مدیریت نام انگلیسی :   Quantitative models for sustainable supply chain management:Developments and directions زبان : انگلیسی سال: 2014 ژورنال :European Journal of Operational Research تعداد صفحات: 14  فرمت فایل : PDF   چکیده: Sustainability, the consideration of environmental factors and social aspects, in supply ch ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(17):